Algemene voorwaarden Vakantiehuis Arcadia

Vakantiehuis Arcadia heeft 3 slaapkamers waarvan 2 met 2 enkele bedden

Algemene voorwaarden Vakantiehuis Arcadia:

1. Betaling

 • Betaling 50% van de huurprijs bij reservering, samen met 50% van de kosten voor eindschoonmaak en de toeristenbelasting bij vooruitbetaling. De laatste 50% minimaal 5 weken voor aanvang huurperiode.
 • De reservering is definitief na de aanbetaling. Indien de restbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, ontvangt u een betalingsherinnering.
 • Bij niet betalen van het totale bedrag is de huurovereenkomst nietig en wordt de aanbetaling niet retour gestort. Deze wordt als vergoeding voor het niet kunnen verhuren aan anderen beschouwd.

Vooral aan het einde van een lopend jaar kan het zijn dat, bij een boeking voor het komende jaar, de toeristenbelasting te laag wordt berekend. Het eventuele tekort of teveel betaalde, wordt dan verrekend bij het betaal verzoek.

2. Borg

De borg is € 200,- per huurperiode. De borg dient contant, of per Tikkie betaald te worden bij aankomst in Arcadia.

Er kan borg ingehouden worden in de onderstaande gevallen:

 • Schade of verdwijnen van inventaris of opzettelijk veroorzaakte schade aan de woning zelf. Kosten vervanging / kosten reparatie
 • De woning vervuild opleveren. €25,-
 • Een niet leeggemaakte koelkast. €5,-
 • Afwas die er nog staat. €5,-
 • Vuilnis dat zich in de woning bevindt. €5,-
 • Aanwezigheid van huisdieren, die niet vooraf zijn gemeld. €15,- per huisdier 
 • Vlooien of andere parasieten veroorzaakt door huisdieren. Kosten van het laten reinigen door vakman.
 • Niet afgehaald beddengoed. €5,- 

3. De woning

De woning kan vóór vertrek door de eigenaars/beheerder en de huurder gecontroleerd worden op gebreken.
Terugbetaling vindt plaats, indien mogelijk, onder aftrek van eventueel aangebrachte schade of vermissing (zie hierboven) contant aan de huurder. Bij schade of vermissing, het restant binnen een termijn van 10 dagen op de bankrekening van de huurder.

4. Bij grote schade

Bij grote schade wordt voor vertrek een rapport opgemaakt. Nadat de schade door een erkend bedrijf is vastgesteld en gerepareerd, worden de kosten hiervan achteraf aan de huurder gefactureerd. Hierbij wordt een kopie van de factuur van het reparatiebedrijf ter beschikking gesteld.

5. Op het park

Op Parc Villemaire gelden de in Nederland algemeen bekende rustregels van 22.00 uur ’s avonds tot 8.00 uur in de ochtend.

6. Aankomst

De aankomst op wisseldagen vanaf 15.00 uur. Vertrek op wisseldagen vóór 10.00 uur in de ochtend.

7. De woning

Volgens de algemene voorwaarden Vakantiehuis Arcadia mag de woning tijdens de huurperiode betrokken worden door het maximaal aantal toegestane personen waarvoor de woning is ingericht, dus maximaal 6 personen en 1 kind tot maximale leeftijd 2 jaar.

8. Huisdieren

Er zijn maximaal 2 honden toegestaan in de woning.

9. Elektrische auto opladen

Het is verboden een elektrische auto op laden door middel van een meegebrachte kabel aan een binnen- of het buitenstopcontact. Indien u uw auto wilt opladen, kan dat gebeuren aan het begin van het parkje bij Hofstede Villetta. Daar staat een dubbele laadpaal die ook gebruikt kan worden door de huurders van de huisjes.
Indien door de eigenaar of door de beheerder wordt geconstateerd dat dit toch gebeurd, houden wij €25,- in van de borg.

10.  Roken

Roken is in huis niet toegestaan.

11. De beheerder

De beheerder behoudt zich het recht voor om bij ernstige misdragingen de huurder, zonder verrekening van de betaalde huurpenningen vóór het einde van de overeengekomen huurperiode, uit de woning te verwijderen.

12. Annulering

Bij annulering vindt, volgens de algemene voorwaarden Vakantiehuis Arcadia van de reeds betaalde termijnen, geen teruggave plaats.           

                                                                                                                                                                                                                                
Wij adviseren u om bij boeking altijd een ‘annuleringsverzekering’, ‘reisverzekering’ en ‘aansprakelijkheidsverzekering particulieren’ af te sluiten bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.

13. Gebruik door derden

Gebruik door derden de gehuurde accommodatie is niet toegestaan, mits anders met de verhuurder overeengekomen.


14. Bij vroegtijdig vertrek van de huurder wordt geen reductie op de huurprijs gegeven.

15. De huurprijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven.


Indien na vaststelling van de huurprijs door een lastenverzwaring extra kosten ontstaan als gevolg van verhoging van lasten en heffingen, dan kunnen deze extra kosten aan de huurder worden doorberekend.

16. Verhuurder

De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor overlast veroorzaakt door derden.

17. Huurovereenkomst

Het aangaan van een huurovereenkomst en het verblijf in de accommodaties is niet toegestaan door personen onder 21 jaar, zonder begeleiding van een of meer volwassenen boven 21 jaar.
Er wordt niet verhuurd aan jeugd of jeugdgroepen en aan bemiddelingsbureaus met als doeleind onderdak verschaffing aan seizoen gebonden arbeidskrachten.
Als bij aankomst blijkt dat geen van de huurders boven 21 jaar is of wanneer het vermoeden bestaat dat het gaat om verhuur aan seizoen gebonden arbeidskrachten wordt de toegang tot de woning onherroepelijk geweigerd

18. Speeltoestellen

Gebruik van speeltoestellen is op eigen risico.

19. Letsel

Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade of opgelopen letsel tijdens een verblijf in onze accommodatie.


De reservering is rechtsgeldig als de aanbetaling is voldaan.
U accepteert hiermee de algemene voorwaarden Vakantiehuis Arcadia zoals hierboven beschreven.