Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia, wij zijn zuinig op jullie gegevens!

PRIVACY

Bescherming van uw persoonsgegevens via het Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia


Het Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia; Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan er persoonlijke informatie worden gevraagd (zie toelichting hieronder). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
 
Wanneer hebben wij uw persoonsgegevens nodig
– Wij hebben uw persoonsgegevens alleen nodig indien u ons contactformulier gebruik zodat wij u uw vraag/opmerking kunnen beantwoorden.
– Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodra u bij ons een boeking plaatst om contact met u op te kunnen nemen en om u een rekening te kunnen sturen.

Cookies

– Wij maken geen gebruik van zogenaamde trackingscookies op onze website.
– Wij maken gebruik van een functionele cookie voor het gebruik van ons contact- en boekingsformulier om zo de ingevoerde velden daar tijdelijk te onthouden in geval u een fout maakt zodat de door u ingevoerde informatie behouden blijft, deze wordt direct na het succesvol verzenden verwijderd.
 
Overzicht cookies welke wij gebruiken:
PHPSESSID – duur: tijdelijk

Dit wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren en keuzes op te slaan terwijl u op de site surft. De cookie verdwijnt wanneer uw websessie eindigt.
Deze cookie wordt tijdelijk gebruikt voor het onthouden van uw persoonsgegevens tijdens het invullen van ons contact- en/of bestelformulier.

UUID#[abcdef0123456789]{32}

Noodzakelijk voor de werking van de site: het detecteert taal en kent een anonieme ID toe aan de gebruiker.

Google Analytics

Traceert het sitegebruik om ons te helpen manieren te vinden om de site te verbeteren. Dit zijn cookies van derden die kunnen worden geïdentificeerd door __utm-voorvoegsels. Raadpleeg Google Analytics (www.google.co.uk) voor relevante cookie-informatie.

Via de website ‘verhuurkalender.nl’ die wij gebruiken voor de boekingen op onze website, worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Zij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Zij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen via onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Administratie, een onderdeel van gasten ontvangen in Vakantiehuis Arcadia

Facturatie en boekhouden

Informer

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Informer. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Informer is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Informer gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Email

Wij sturen u alleen informatie op uw verzoek en in overeenstemming met uw voorkeuren. E-mail berichten van ons, met eventuele bijlagen, kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Indien u deze email  abusievelijk hebt ontvangen, wilt u  ons hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.
 
Wij geven u de volgende garanties in het Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia :
– Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste boeking te realiseren.
– De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
– Uw persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
– Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Wijziging van het Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy beleid Vakantiehuis Arcadia geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Voor jullie plezier staan er een flink aantal dvd’s in de kast.

In de omgeving van Vakantiehuis Arcadia mis heel veel te doen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Zeeland.com